– Trolig er ikke befolkningen klar over den overdådige livsstilen som rikfolk står for, og som står i sterk kontrast til de fattiges levekår, sier Knut Halvorsen.
hyejin kang / iStock
Økonomisk og sosial ulikhet i Norge

– Erna Solberg bagatelliserer ulikhetene

Publisert: 10. mai 2021 kl 08.00
Oppdatert: 10. mai 2021 kl 12.48

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Ulikhet er blitt satt på den politiske dagsorden internasjonalt. Mange internasjonale organisasjoner har uttrykt bekymring for tendenser til økt ulikhet i mange av verdens land. I Norge synes Erna Solbergs regjering å bagatellisere ulikhetene i Norge (jf. Bærekraftsmeldingen fra 2018/2019).

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Inntektsulikhetene har ikke økt så mye i Norge som i mange andre land, men de 1 prosent rikeste drar fra også her. Men ikke minst gjelder det økt formueulikhet når en trekker inn data som ikke fremgår av skatteligningen.

– Vi får stadig flere milliardærer, ikke minst som følge av arvede formuer. Vi er ellers opptatt av å vise at det er fortsatt betydelige helseulikheter som henger sammen med sosioøkonomiske forhold og da spesielt lav inntekt (fattigdom) og lav utdanning, forsterket av rettslig og politisk ulikhet.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

Annonse

– Den norske ideologien er ikke mer egalitær enn i andre land, men sterke demokratiske holdninger har bidratt til at befolkningen godtar betydelige forskjeller mellom folk. Trolig er ikke befolkningen klar over den overdådige livsstilen som rikfolk står for, og som står i sterk kontrast til de fattiges levekår.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Å velge pålitelige mål for ulikhet og kvalitetssikre funn fra mange ulike kilder.

Hva vil du oppnå med boken?

– At den kan bidra til å belyse det viktigste som folk er opptatt av før stortingsvalget høsten 2021, nemlig den økende ulikheten og at boken blir brukt i valgkampen.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

Annonse

– At det ikke bare dreier seg om økonomisk ulikhet, men mange andre former for ulikhet som henger sammen med den og gir betydelig sosial ulikhet som på lengre sikt kan bidra til å svekke den høye gjensidige tilliten og fellesskapsfølelsen i Norge.

Hvordan jobbet dere sammen om bokprosjektet?

– Boken er skrevet sammen med Steinar Stjernø. Vi har skrevet kapittelutkast som så er blitt kommentert og vurdert av medforfatter - i flere runder, slik at både sosiologe (Halvorsen) og statsviteren (Stjernø) er blitt fornøyd

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Statsminister Erna Solberg, som i perspektivmeldingen helt unnlater å nevne de økte formueulikhetene.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

– Piketty, T. (2016) [2013] Kapitalen i det 21. århundre. Oslo: Cappelen Damm.

Annonse

– Et viktig internasjonalt perspektiv på økt ulikhet som har vært toneangivende for debatt om ulikhet - også i Norge.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Professor Kalle Moene. En ukonvensjonell økonom som har styrket forståelsen av samspillet mellom nasjonal politikk og økonomi.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At ulikheter forsterkes under kriser.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

Annonse

 

Knut Halvorsen (79)
søn 20.02.2022 23:47
  • Yrke: Professor emeritus
  • Utdannelse: Siviløkonom, Dr. philos. sosiologi
  • Bosted: Oslo
  • Aktuell med: «Økonomisk og sosial ulikhet i Norge»
  • Forlag: Universitetsforlaget
  • Antall sider: 190

Finn ledige stillinger på lederjobb.no