Finansminister Jan Tore Sanner legger opp til en oljepengebruk på 402,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. 

Håkon Mosvold Larsen / NTB
 
 

Regjeringen vil bruke 402,6 oljemilliarder i år

Publisert: 11. mai 2021 kl 08.32
Oppdatert: 11. mai 2021 kl 09.03

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men mindre i absolutte tall enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Til sammen endte regjeringen imidlertid opp med å ta ut 3,7 prosent av oljefondet også i 2020.

Forventer vekst utover sommeren og høsten

Årsaken til at man ikke bruker mer oljepenger, er at man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år. I 2020 falt BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. Den ventes å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5,0 prosent i utgangen av 2020.

Svakere anslag enn i høst

Tross at utsiktene er gode for norsk økonomi, er utsiktene noe verre enn de var i anslagene i høst. I nasjonalbudsjettet for 2021, som ble lagt fram samtidig som statsbudsjettet i oktober, anslo regjeringen en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 4,4 prosent.

Anslaget for arbeidsledighet i 2021 er også noe høyere nå enn det var i oktober. Nasjonalbudsjettet i oktober ventet en arbeidsledighet på 3,1 prosent.

Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB viser imidlertid en ventet arbeidsledighet på 4,4 prosent i RNB, som er det samme som anslaget i oktober.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no