Etter tre år kan flyktningene søke om permanent oppholdstillatelse. 

Foto

 Erik Johansen / NTB.

Sverige skjerper innvandringsreglene

Publisert: 20. juli 2021 kl 08.50
Oppdatert: 20. juli 2021 kl 08.50

Den nye innvandringsloven, som regjeringen sier skal gjøre innvandringspolitikken mer human, juridisk sikker og effektiv, ble banket gjennom i Riksdagen i juni.

Endringene er i tråd med det som har vært hovedpraksisen siden 2016. Men de midlertidige oppholdstillatelsene skulle i utgangspunktet være en midlertidig ordning i etterkant av den såkalte flyktningkrisen.

Etter tre år kan flyktningene søke om permanent oppholdstillatelse. I henhold til lovforslaget må de imidlertid oppfylle krav om svenskkunnskaper, ha evne til å forsørge seg selv og ha kunnskap om det svenske samfunnet. Søkerens rulleblad vil også bli sjekket.

Splid

Unntaket for den nye innvandringsloven er såkalte kvoteflyktninger, som kan få permanent oppholdstillatelse når de ankommer Sverige. Sverige tar imot 5.000 kvoteflyktninger årlig, de siste årene mange fra krigsherjede Syria.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna stemte mot lovforslaget og kom med en rekke motforslag som ble nedstemt.

– Vi vil fortsette å jobbe for en reduksjon i innvandring, sa Moderaternas innvandringspolitiske talsperson Maria Malmer Stenergard i en flere timer lang debatt i forkant av avstemningen.

Saken fortsetter under annonsen

Vil variere

Hvor lenge de midlertidige tillatelsene vil være gyldige, vil ifølge Migrationsverket variere. Hovedregelen er imidlertid at de må forlenges med to år av gangen hvis de utvides.

Pårørende til personer som er svenske statsborgere eller har oppholdstillatelse, har ikke automatisk rett til å bli. De kan få midlertidige tillatelser, noe som vil avhenge av flere kriterier.

Et særlig unntak kan gjøres for personer som har hatt rett til å bli midlertidig i Sverige og har en «spesiell tilknytning» til landet. Hvis flere vilkår vurderes til å være på plass, kan det være grunnlag for utvidelse.