Havvindmøller

Det er ikke riktig å snakke om lønnsomhet i havvind som en utopi, når vi i Norge har de aller beste forutsetninger for å skalere opp industrien, skriver Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind. Foto: Equinor

Havvind

2,3 milliarder i statsstøtte til Equinor

Publisert: 22. august 2019 kl 14.38
Oppdatert: 22. august 2019 kl 14.46

Equinor og resten av partnerskapet bak Hywind Tampen får 2,3 milliarder kroner i statsstøtte.

Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi.

Største noensinne

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største fra statsforetaket Enova noensinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelige godkjennelsen før prosjektet kan bygges.

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid fremover, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova da prosjektet ble presenterte i Oslo torsdag.

Et topptungt lag var på plass for å fortelle om havvindparken. Fra regjeringen kom statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet.

Sammen med Nakstad fortalte Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, om Hywind Tampen.

5 milliarder kroner

Equinor presenterte prosjektet første gang i august i fjor. Den er budsjettert til å koste 5 milliarder kroner.

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte rundt en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Ifølge Enova vil prosjektet redusere CO2-utslippene med cirka 200.000 tonn hvert år plattformene er i drift.

I dag er det bare én flytende havvindpark i verden. Equinors egen Hywind Scotland består av fem vindturbiner på 6 MW hver. Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det fremdeles et godt stykke igjen dit for flytende havvind.

– Dette prosjektet alene vil naturligvis ikke være nok, men det vil være et viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet, sa Nakstad.

I drift i 2022

Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

– Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sa konserndirektør Pål Eitrheim.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) poengterte at målet er å få ned kostnadene for flytende havvind slik at teknologien kan tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene.

– Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sa statsråden.

Kritisert prosjekt

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag har begge bemerket i høringsuttalelser at Hywind Tampen kommer i konflikt med viktige fiskeområder.

– De legger større beslag på areal enn de behøver, sa seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag til Teknisk Ukeblad i februar i år.

Rådgiver Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke et havområde på 9 kvadratkilometer på overflaten og opptil 22 kvadratkilometer med forankringssystemer på havbunnen.

– Legges det opp mot Snorrefeltet i stedet, på samme kote, så er det ikke til hinder for noe fiske. Nå er det planlagt midt mellom de to oljefeltene Snorre og Gullfaks. Her kommer det i konflikt med trålingen, sa han.

 

Saken fortsetter under annonsen