LO Stat-leder Egil André Aas vil ha slutt på ostehøvelkuttene. Her fra åpningen av LOs kartellkonferansen på Gol 2019.

Skjermdump

3 prosent av statlige ledere og tillitsvalgte mener ABE-reformen er en god idé

Publisert: 20. november 2019 kl 10.26
Oppdatert: 20. november 2019 kl 10.50

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform har pålagt statlige virksomheter kutt på 0,5 til 0,8 prosent hvert år siden 2015. Nå er den evaluert.

I en Fafo-undersøkelse er 18 ledere og tillitsvalgte intervjuet om de såkalte ostehøvelkuttene i forvaltningen. 

I tillegg har Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Sigurd Oppegaard gjennomført en undersøkelse blant 408 respondentene i statlige virksomheter.

Det ga en svarprosent på 30.

Det er LO Stat som har bestilt arbeidet som ble presentert på LOs kartellkonferansen på Gol.

 
Saken fortsetter under annonsen

I Fafo-notatet går det frem at reformen er inspirert av OECDs anbefalinger fra andre nordiske land, samt fra Australia og New Zealand.

Ifølge Frifagbevegelse som har snakket med forskerne, var det kun tre prosent av de spurte som mente at ABE-reformen var en god idé.

Betydelig press

Det er forståelig når bildet som tegnes, er at kuttene skaper et sterkt press på virksomhetene.

Utgående ansatte blir ofte ikke erstattet, og arbeidsmengden for de gjenværende øker, som igjen får negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Andre funn fra undersøkelsen: 

  •  Lite omfordring av ABE-kuttene i budsjettprosessen

  • Tillitsvalgte kan i forskjellig grad påvirke hvordan budsjettkuttene skal gjennomføres

  • Reformen har forskjellig virkning på ulike virksomheter

  • ABE-reformen blir håndtert gjennom redusert bemanning, omorganisering og effektivisering

  • Kan føre til svekket tjenestekvalitet

Saken fortsetter under annonsen

Effektivisering

Forskerne mener ABE-reformen ikke gir rom for de store, strategiske omstillingene i staten. Samtidig peker de på at bruk av videokonferanse og fellestjenester effektiviseres.

45 prosent av respondentene i virksomheter som har fått kuttet budsjettet, sier at deres virksomhet har gjennomført effektiviseringstiltak.

Samtidig er det bare 7 prosent av respondentene som mener at det er ABE-reformen som bidrar til at virksomhetene effektiviserer.

Påvirker lederes arbeidshverdag

Det økte presset på budsjettet og kuttene på virker hverdagen i forvaltningen. I rapporten fra Fafo heter det at dersom kuttene fortsetter, kan det påvirke ansatte og arbeidsmijøet.

Tillitsvalgte forteller at de ikke vet hvordan virksomheten vil se ut neste år. At Stortinget har vedtatt å øke kuttraten i reformen, bidrar til uforutsigbarhet - stikk i strid med regjeringens forutstning om å gi et langsiktig og stabilt insitament til å effektivisere.

Saken fortsetter under annonsen

LO Stat-leder Egil André Aas mener kuttene må stanses.

– Det er ingen overordna politisk strategi, og det er ingen prioriteringer. Ansvaret dyttes bare nedover, arbeidsmengdene øker, og det er ei grense for hvor langt man kan dra dette, sier han til Frifagbevegelse.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no