Foto

Heiko Junge NTB Scanpix

Frp

Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd

Publisert: 22. mars 2019 kl 09.02
Oppdatert: 22. mars 2019 kl 09.03

– Med så store overskudd burde Raymond Johansens melding til Oslos befolkning være at han ikke kommer til å sende ut neste eiendomsskattefaktura, sier Fremskrittspartiets leder Siv Jensen til NTB.

Hun hevder høy eiendomsskatt vitner om dårlig økonomisk styring og ledelse fra byrådslederen, ikke dårlig kommuneøkonomi.

– Eiendomsskatt er ikke bare urettferdig. Det er også helt unødvendig. Kommuneøkonomien har ikke vært så god som den er nå på over ti år, sier Jensen.

Arbeiderpartiets finansbyråd Robert Steen peker på at inntektene til Oslo fra innteks- og formuesskatt de siste årene har vært høyere enn ventet.

Det har gitt rom for bedre tjenester, ekstraordinær nedbetaling av lån og et godt driftsresultat.

– Det har derimot vært usikkerhet rundt om en del av disse inntektene kun ville være midlertidige. At finansministerens parti ikke forstår at man ikke kan bruke engangsinntekter på drift av velferdstjenester, er skremmende, sier han til NTB.

Frp har gjort kampen mot eiendomsskatt, som det rødgrønne byrået i denne perioden har innført i Oslo, til en sentral sak før høstens valg.

Annonse

– Ikke bedre

Totalt hentet norske kommuner inn 14,2 milliarder kroner i eiendomsskatt i fjor.

I Oslo hentet kommunen inn 1,48 milliarder. Fra fylkets boligeiere ventes Oslo kommune i år å kreve inn 620 millioner kroner i eiendomsskatt. Det ligger an til å bli over 90 millioner mer enn i fjor, ifølge Huseiernes Landsforbund, som viser til kommunens egne budsjetter og rapportering.

– Det er nok av kommuner som klarer seg helt uten eiendomsskatt, og paradoksalt nok er det mange av disse kommunene som leverer bra, med et godt tjenestetilbud og fornøyde innbyggere.

Kommuner med høy eiendomsskatt har ikke gjennomgående bedre velferdstjenester eller mer fornøyde innbyggere, fremholder Jensen.

– Ap-styrte kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har høy eiendomsskatt, men de kunne klart seg uten dersom de hadde prioritert bedre, mener hun.

«Skremselspropaganda»

Annonse

Bergen og Trondheim tok i fjor inn henholdsvis 865 og 665 millioner kroner i eiendomsskatt, ifølge Kommunal Rapport.

Jensen beskriver budskapet om at kutt i eiendomsskatten gir redusert velferd, som skremselspropaganda.

– Ap sier at en krone mindre i skatt er en krone mindre til velferd. Men det er feil. Det er en krone mer til klær, til mat, til ferier, til julegaver og til fritidsaktiviteter for barnefamilier og andre – det er velferd, sier hun.

– Mye av pengene i de store kommunene er ikke brukt til bedre tjenester. De er satt i banken, sier Jensen.

– Kommer innbyggerne til gode

Men Aps Steen stiller seg spørrende til hvordan kutt i inntekter ikke skal føre til kutt i utgifter til kommunens tjenester.

– Eiendomsskatten kommer på samme måte som øvrige inntekter innbyggerne til gode. Arven etter Frp-styret i Oslo, som varte i 18 år, var den dårligste barnehagedekningen og de lengste barnehagekøene blant de store byene, sier han.

Annonse

Steen synes det er vanskelig å forstå påstanden om at skatten ikke fungerer og peker på at den skal gi kommunen rom for å tilby flere barnehageplasser, bedre eldreomsorg og billigere og bedre aktivitetsskole.

Finansbyråden fremholder videre at den gode inntektsveksten i kommunene ikke har vært ventet og dermed heller ikke noe man har kunnet budsjettere med.

– Vi kan heller ikke forvente å få videreført denne veksten i årene framover.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no