Regjeringen ber kommunene teste ut ordninger for fleksibel skolestart. 

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen åpner for fleksibel skolestart

Publisert: 16. august 2019 kl 08.02
Oppdatert: 16. august 2019 kl 08.02

Kommuner bør prøve ut ordninger for fleksibel skolestart for barn. Få barn får benytte seg av denne muligheten i dag, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Dagens regelverk gir rom for at barn kan få utsatt eller fremskyndet skolestart, men under 2 prosent av elevene benytter seg av denne muligheten i dag, opplyser departementet.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen og få best mulig utbytte av opplæringen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningene kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole. Kommuner kan også ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et særlig satsingsområde, foreslår Sanner.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

 

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no