Illustrasjonsfoto.

Foto

Chernetskaya | Dreamstime.com

– Kommer ikke til å nå kravet om psykolog i alle kommuner tidsnok

Publisert: 3. januar 2019 kl 10.50
Oppdatert: 7. januar 2019 kl 09.23

Et år etter at regjeringen la fram sin nye strategi for god psykisk helse er økningen i antall ansatte rekordhøy. 

Våren 2018 var 15.900 årsverk i sving innen psykisk helse og rusarbeid i norske kommuner.

Det er nesten 2000 flere enn det regjeringen Solberg presenterte i sin nye strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet, et år tidligere.

Økningen i antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i norske kommuner var 8,6 prosent i perioden 2017 til 2018 - den største siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet for ti år siden.

Det kommer frem i en Sintef-rapport lagt frem i desember.

– Dette handler om de ekstra midlene som har kommet i sammenheng med opptrappinga på rusfeltet. Og den opptrappinga fortsetter i noen år fremover, så vi håper definitivt at det er en vekst som vil fortsette, sier Kjetil Orrem, faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Dermed har regjeringens opptrappingsarbeid på feltet vært en suksess for mange. Men det er ikke nok.

Saken fortsetter under annonsen

Fra og med 1. januar 2020 trer en lovendring i kraft som sier at alle norske kommuner skal tilby psykologtjenester.

– Jeg tror nok ikke at vi kommer ikke til å nå kravet om psykologkompetanse i alle kommuner innen fristen, sier Orrem.

Oppdaterte tall viser at det fra og med 2013 er gitt tilskudd til totalt 337 kommuner og bydeler.

Orrem anslår at mellom 50 og 100 av disse ennå ikke har ansatt en psykolog.

– Dermed er vi fortsatt et stykke inna. Men mange er godt på vei. Jeg tror målet vil bli nådd, men ikke om et år, sier han.

Det er særlig små kommuner som sliter.

Orrem bemerker imidlertid at det er mange mindre kommuner som lykkes godt med interkommunalt samarbeid på feltene psykisk helse og rus. For eksempel har fem kommuner i Nord-Trøndelag gått sammen om å skaffe to psykologer.

Saken fortsetter under annonsen

I november la helseminister Bent Høie 205 millioner kroner ekstra på bordet øremerket lønnstilskudd som kommuner kan søke på for å skaffe psykolog. Søknadsfristen for disse midlene går ut 10. februar.

Ordningen med lønnstilskudd avsluttes samtidig som lovkravet gjøres gjeldende. Da legges midlene i stedet inn i kommunenes frie inntekter.