Det har blitt dyrere for bilister å reise med ferje etter innføringen av Autopass. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) inviterer fylkeskommunene til dialog.

Heiko Junge / NTB scanpix
 

Hareide inviterer fylkeskommunene til ferjedialog

Publisert: 31. januar 2020 kl 07.25
Oppdatert: 31. januar 2020 kl 07.25

Flere medieoppslag de siste ukene har fortalt at dagpendlere og familier som er avhengige av ferjetilbud, risikerer mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår. I Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland har det vært protester mot prishoppet, og Nordland droppet nylig økningen.

– Det er ikke tvil om at jeg er sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå. Den bekymringen deler jeg med fylkespolitikerne og fylkene som er sterkt berørt. Jeg vil med vår nye distriktsminister gå i dialog med fylkene, sier Knut Arild Hareide til VG.

Han viser til at det er fylkene som bestemmer prisene og ikke regjeringen, men han håper dialogen vil føre fram.

Krever Autopass-gjennomgang

Ved innføringen av Autopass reiser passasjerer gratis, men bilene blir tillagt en 30 prosent høyere billettpris. En gjennomgang som VG har gjort, viser at billettprisen for en personbil har steget mellom 25 og 59 prosent fra 2015 til 2020 langs kysten mellom Nordland og Rogaland.

Ferjependlere i Sunnhordland ber samferdselsministeren huske hvor han kommer fra, skriver Bergens Tidende.

– Dette er statens ordning. Vi har bedt dem om å vurdere Autopass-ordninga, og det vil vi fortsette å presse på for, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland til BT.

Annonse

Høyre i Vestland mener fylkeskommune selv må evaluere Autopass-ordninga på ferjene. Fylkesordfører Askeland støtter ikke forslaget og mener det er staten ved Hareide og ikke fylket som må ta ansvaret for å evaluere om ordninga fungerer som den skal.

– Han bør se på hele billettprissystemet på ferjene. Det er en ulempe for folk i distriktene, sier Askeland.

Store klimaregninger

Det er 130 ferjesamband i Norge, og innen 2022 kan det være over 70 ferjer med batteri. Men det koster, og flere fylkeskommuner sliter med store regninger etter elektrifiseringen av ferjene langs kysten.

Senterpartiet mener regjeringen må betale for merkostnaden ved klimaomstilling. Hareide sier til VG at fylkeskommunene har fått store summer, og at det ikke er noen rask løsning på problemet.

– Det som er viktig er at vi fortsatt kan få tatt miljø- og klimavennlige investeringer, og der har mange av fylkene tatt et stort løft. Det kan ikke være sånn at vi ikke får tatt den type klimaløft, så vi må finne løsninger her, sier Hareide til VG.

Ap krever umiddelbart grep

Annonse

Arbeiderpartiet mener at regjeringen allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren må bevilge ekstra penger for å få ned prisen på ferjebilletter.

– Ved å sende strømregningen for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkningen skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB torsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) svarte da at hun har stor forståelse for at folk opplever de høye ferjeprisene som urimelige.

– Men det er altså Ap og Sp som styrer samtlige av de fylkene som nå har trøbbel. Det er de som har valgt å sette opp prisen, sa hun.