Terje Pedersen / NTB Scanpix

Høyesterett med eget utvalg i kjølvannet av Nav-saken

NTB
Publisert: 13. januar 2020 kl 14.34
Oppdatert: 13. januar 2020 kl 14.37

Det skjer etter avsløringen av trygdeskandalen.

– Det jeg er opptatt av, er saksbehandlingen generelt i EØS-saker, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til NTB.

Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Kun én sak

Øie understreker at det for Høyesteretts del kun dreier seg om én sak som er behandlet, men at retten kan få andre saker der de samme spørsmålene dukker opp. Trygdesakene har avdekket at det kan være EØS-rettslige regler som ikke er så synlige i de kildene en er vant til å bruke, ifølge Øie.

– Det har også vist seg at det er spørsmål som partenes representanter ikke har sett. Derfor vil jeg få utredet nærmere i hvilken grad vi har plikt til å gå inn i den type spørsmål – også på hvilke områder det kan være særlig grunn til å tenke etter om det reises noen EØS-rettslige spørsmål, forteller hun.

Høyesterettsjustitiarien legger vekt på at retten ikke har plikt til å gjøre utredning i saken – og at det i utgangspunktet er noe partene må stå for. Utvalget skal se på om det likevel er spørsmål som retten må ta opp.

Saken fortsetter under annonsen

Arbeidsavklaringspenger

Ifølge nettstedet Rett24 tok advokat John Christian Elden tok opp en feiltolkning av EØS-regelverket med Høyesterett i 2017, uten bli hørt. Retten dømte mannen til ubetinget fengsel i 60 dager for å ha reist til Italia flere ganger mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Det var samme utfall som da saken var oppe for retten første gang, i Nedre Telemark tingrett.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten per 17. desember.

Utvalget som skal se på Høyesteretts behandling av EØS-rett, ledes av høyesterettsdommer Henrik Bull.