– Siden Norges Bank satte renten ned til 0, har vi sett en kraftig boligprisvekst. Dette bidrar sannsynligvis til å framskynde første renteheving. I 2023 vil vi likevel være langt unna det sentralbanken anser som et normalt rentenivå, sier forsker Thomas von Brasch.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix.

SSB

Veksten i norsk økonomi vil gå saktere fremover

Publisert: 11. september 2020 kl 08.52
Oppdatert: 11. september 2020 kl 10.14

Koronautbruddet påførte norsk økonomi det kraftigste tilbakeslaget i nyere tid. Nå, et halvt år etter, er økonomien i bedring, men situasjonen er fortsatt alvorlig, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag i sin kvartalsmessige oppdatering av konjunkturtendensene.

Anslaget for fallet i veksten i norsk økonomi for 2020 jekkes noe ned fra juni, fra 4 prosent til 3,2 prosent, og anslaget for antall arbeidsløse nedjusteres fra 5 prosent til 4,9. Men verken arbeidsledigheten eller norsk økonomi vil være tilbake på et normalnivå før i 2023, mener byrået.

– Norsk økonomi falt med 11 prosent fra februar til april, men i de tre siste månedene er om lag halvparten av fallet hentet inn, og det skyldes at samfunnet gradvis åpnet opp igjen. Nå går vi inn i en ny fase hvor innhenting kommer til å gå langsommere, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til NTB.

– Det skyldes at dagens smitteverntiltak trolig vil vare fram til en vaksine er klar til befolkningen, og det vil holde den økonomiske aktiviteten nede. Det gjelder spesielt for tjenestenæringer som restauranter, reiseliv og frisører, sier Brasch.

Renteøkning neste år

Forsker Thomas von Brasch i SSB sier norsk økonomi er i bedring, men alt avhenger av smittesituasjonen fremover. (Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)
 

SSB venter en gradvis bedring i år og neste år. Byrået venter at rentene begynner å stige allerede neste år, hvilket er tidligere enn signalene fra sentralbanken så langt har antydet.

Annonse

Gitt at det ikke kommer en ny smittebølge, viser prognosene at styringsrenten vil heves gradvis fra midten av 2021, før den ender på 0,75 prosent i slutten av 2023. Flere analytikere har overfor NTB sagt at den første renteøkningen først er ventet mot slutten av 2022, basert på signalene sentralbanken har gitt i forbindelse med tidligere rentemøter.

– Siden Norges Bank satte renten ned til 0, har vi sett en kraftig boligprisvekst. Dette bidrar sannsynligvis til å framskynde første renteheving. I 2023 vil vi likevel være langt unna det sentralbanken anser som et normalt rentenivå, sier Brasch.

Har ikke beregnet ny nedstenging

SSBs beregninger viser at økonomien vil være tilbake på nivået landet hadde før koronapandemien traff oss, om ett års tid. Videre vil det ta ytterligere noen år før vi kommer tilbake til en normal situasjon. Men alt avhenger av smitteutviklingen og at ikke landet må stenges ned på nytt.

Senest torsdag advarte statsminister Erna Solberg (H) om at det igjen kan bli aktuelt å innføre nasjonale inngripende tiltak dersom ikke man får kontroll på de mange lokale smitteutbruddene den siste tiden.

Brasch sier SSB ikke har forutsett en ny nedstengning i prognosene, men lagt til grunn at lokale utbrudd vil håndteres lokalt.

– Men skulle vi få en ny nedstengning for store områder av næringslivet, så vil det åpenbart føre til et nytt tilbakeslag for norsk økonomi.

Annonse

– Tåler norsk økonomi det?

– Økonomien har så langt kommet seg gjennom den første nedstengningen, men det har vært kostbart, både i form av at folk mister jobbene sine og noen mister livsverket sitt. Det vil være kostbart hvis noe sånt skulle skje igjen, men vi vil komme oss gjennom det og, sier Brasch.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no