Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) håper regjeringen følger opp opposisjonens krisevedtak og ikke skriver dem bort med «system- og byråkratiargumenter». 

Håkon Mosvold Larsen / NTB
 

Vedum frykter trenering av Stortingets krisevedtak

Publisert: 29. januar 2021 kl 08.31
Oppdatert: 29. januar 2021 kl 08.31

Fredag klokken 12 legger regjeringen fram sin nye krisepakke med en rekke tiltak for bedrifter, permitterte, studenter og andre som er rammet av pandemien.

På toppen ligger 33 anmodningsvedtak som opposisjonen på Stortinget vedtok forrige uke til tydelig uttalt irritasjon fra regjeringspartiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han er spent på i hvilken grad regjeringen kommer til å følge opp tiltakene, og peker på at regjeringen formelt ikke er juridisk bundet av dem, selv om sedvane tilsier at de skal følges opp.

– Alle vet at hvis man ikke vil, så kan man bruke alle mulige system- og byråkratiargumenter mot det, sier Vedum til NTB.

– Surmuling og sutring

Da tiltakene ble debatterte i stortingssalen sist tirsdag, uttrykte både statsminister Erna Solberg (H) og representanter for de andre regjeringspartiene sterk misnøye med både opposisjonens prosess og flere av tiltakene. De mente vedtakene var dårlig faglig utredet, kunne føre til Esa-trøbbel og i verste fall forsinke kompensasjonsordningene.

– Når man gjør et arbeid på den måten, uten en faglig vurdering, så må man være åpen for at noen av disse tingene må revurderes, basert på om de er gjennomførbare eller ikke, uttalte Erna Solberg i debatten.

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg håper ikke at de prøver å skrive seg mest mulig ut av det, og at de på grunn av prestisjen ikke har hatt et reelt ønske om å jobbe aktivt med vedtakene, sier Vedum.

– Nå må vi legge prestisjen til side, for dette handler om å hjelpe folk gjennom krisen, sier han.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier hun også frykter trenering, men sier hun forventer at regjeringen leverer på vedtakene.

– Da vi behandlet dette på Stortinget, var det en sutring og surmuling fra regjeringspartiene som overrasket oss ganske mye, og jeg hadde håpet de hadde vært litt mer konstruktive. Men vi håper de siden sist har fått jobbet godt med det, og at de vil følge det opp bedre enn vi kunne frykte, sier Listhaug.

Listhaug sier hun også forventer at flere av tiltakene blir styrket ytterligere etter nedstengningen av 25 østlandskommuner og stengningen av grensene til Norge.

Vil kutte serveringsmoms

Saken fortsetter under annonsen

Blant vedtakene som regjeringen har varslet kan være krevende, er blant annet kravene om å innføre en ventilordning for bedrifter som i dag faller utenfor kompensasjonsordningene og å likebehandle de som leier og de som eier egne driftsmidler.

Vedum sier det er viktig å gjennomføre disse punktene fordi de er ment å rette opp urettferdigheter i dagens ordninger.

Vedum håper også regjeringen følger opp noen punkter Sp ikke fikk flertall for blant de andre opposisjonspartiene, som å innføre lavere moms for serveringsbransjen, samt å kutte arbeidsgiverperioden fra ti til fem dager.

– Slå opp åpne dører

Erna Solberg uttalte forrige uke at en rekke av vedtakene til opposisjonen var som å slå opp åpne dører, fordi regjeringen allerede jobbet med det samme.

Det gjaldt blant annet støtte til studentene og en rekke av forslagene om å stramme inn kontrollen på grensen.

Saken fortsetter under annonsen

Så langt er det kjent at regjeringen vil kvittere ut kravene om å øke støtten fra 80 til 85 prosent i kompensasjonsordningen, forlenge ordningen med utsatt innbetaling av skatt og avgifter for kriserammede bedrifter, samt å gi personer som nylig har gått ut maksperioden på dagpenger rett til å søke dagpenger igjen.

Regjeringen har også varslet milliardbeløp øremerket tiltak til barn og unge.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no