Stillingsannonser

Hvorfor?

Dagens Perspektiv treffer sterke kandidater, som gjerne ikke er på jobbjakt i utgangspunktet, men som kaster seg med i prosessen når de snubler over den rette utfordringen hos oss. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på annonsering av leder-/mellomlederstillinger innen bl.a. helse og sosial, teknisk, logistikk, administrasjon, økonomi, HR, utdanning, forskning, IT/IKT, juridisk, virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, kommunikasjon etc.

Derfor!

-For travle og samfunnsbevisste ledere som setter nyttig og god ledelse på dagsordenen.
-Vi treffer flinke folk med rett fagbakgrunn, som OGSÅ har opparbeidet ledererfaring og lederkompetanse.

Annonse i stillingskarusell på vår nettside, t.o.m. søknadsfrist. Profilering av stillingen i vårt nyhetsbrev på e-post, som vi sender til over 17 000 mottakere.
Poste stillingen på vår facebook-profil-
---------------------------------------------------------
Kr. 5.900 + mva.

Om våre lesere:

Tall fra siste 28 dager