MÅ MØTE MENNESKER: – Offentlige tjenester som Nav må fortsatt møte mennesker. Skape medmenneskelig, trygg kontakt, skriver stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i dette innlegget.

Foto

Gorm Kallestad/NTB

Synspunkt

Nav må gis en ny kurs - Skape verdighet!

Publisert: 29. april 2021 kl 11.30
Oppdatert: 29. april 2021 kl 16.19

Per Olaf Lundteigen er stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

SYNSPUNKT. Som tingmann for Buskerud har jeg satt fokus på folks manglende mulighet til å treffe mennesker i Nav når en virkelig trenger hjelp.

Hvorfor gjør jeg dette?

La oss se på hva rikets tilstand egentlig er. Jo, det er rekordhøy arbeidsledighet, antallet unge uføre har doblet seg på få år og mange flere mennesker er på AAP-ordningen (arbeidsavklaringspenger). Samtidig er det kritisk mangel på arbeidskraft i en rekke praktiske yrker som trengs for holde Norge i drift hver dag.

NAV MÅ GIS en ny kurs. Vi er nødt til snu trenden slik at vår velferdsstat med etater som Nav faktisk utfører sitt samfunnsoppdrag.

Senterpartiet støtter opp under digitalisering, fordi det er framgang. For de som kan og har de nødvendige forutsetninger i orden. Men offentlige tjenester som Nav må fortsatt møte mennesker. Skape medmenneskelig, trygg kontakt. Fagpersonen som du snakker med, må forstå deg og skape tillit.

Det kan da vel ikke være først torsdag kveld, i april 2021, at Nav oppdaget at de også skal kommunisere med blinde?

Saken fortsetter under annonsen

PÅ TORSDAG KUNNE vi i NRK Vestfold og Telemark høre om 24 år gamle Magnus som er blind, bosatt i Sandefjord og som ikke kan lese dokumentene som sendes fra Nav. Hvorfor? Teknologien hans, spesialtilpasset for blinde, snakker ikke med Navs plattformer.

«Å vise dokumenter jobber vi med i disse dager å få til. Mer av det skal kunne vises. Det er viktig for oss», sa Sunde, avdelingsleder, Kanaler Nav.

Hva?! Sies dette i disse dager fra Nav? Det kan da vel ikke være først torsdag kveld, i april 2021, at Nav oppdaget at de også skal kommunisere med blinde?

JEG HAR PRATA med Magnus som driver sitt eget firma, studerer på universitetet, har mange jern i ilden og som fungerer godt i samfunnet.

Ja han er blind, men han er også en stor ressurs for samfunnet vårt. Når han skriftlig meddeler Nav at han ikke får lese dokumentene som de sender uten hjelp, fortsetter de likevel å sende ut dokumentene på akkurat samme måte som før.

Hva forteller det oss egentlig?

Et myndig Nav trengs, hvor førstelinjen som møter folk får ansvar og myndighet til å fatte avgjørelser i tråd med ledelsens mål for arbeidet.

Saken fortsetter under annonsen

SENTERPARTIET HAR FREMMET forslag i Stortinget om at åpningstidene i Nav må bli minst som på kommunens rådhus. Hva om Nav hadde åpnet døra og møtt Magnus og alle de andre brukerne som har behov for fysiske treff med kvalifiserte fagfolk? Da hadde Nav tatt ansvar og løst oppdraget.

Dagens arbeidsmarked med ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØS-området fører til at ungdom og folk med nedsatt arbeidsevne i større grad havner utenfor arbeidslivet.  

ET MYNDIG NAV trengs, hvor førstelinjen som møter folk får ansvar og myndighet til å fatte avgjørelser i tråd med ledelsens mål for arbeidet. Først da kan vi snakke om tillitsbasert ledelse. Velferdsstatens beredskap og et friskt og velfungerende sikkerhetsnett.

Å hjelpe borgerne sine ut i arbeid fremmer selvfølelsen hos den enkelte. At en blir gitt muligheten til å vise hva en kan få til med sine evner fører til at en fremstår stoltere i møte med andre mennesker og sine egne gode venner.

Ved å snakke og handle slik at alle kan forstå, forebygger en utenforskap. Det er inkludering. Det kjennetegner en velferdsstat. Det handler om verdighet!