Demo mot antirasisme

Alle mennesker er like mye verdt, minner de tre skribentene om. Foto: Torstein Bøe, NTB

Synspunkt | Margrethe Harr: Bakom likestillingen synger uretten

Publisert: 20. mai 2022 kl 13.28
Oppdatert: 21. juni 2022 kl 10.17

Margrethe Haarr er Senterpartiets likestillingspolitiske talsperson, mens Åslaug Sem-Jacobsen sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. ­Benedicte Fjeldberg er politisk rådgiver for Senterpartiet.

SYNSPUNKT: Torsdag i forrige uke var det likestillingspolitisk debatt i Stortinget, hvor stortingsrepresentantene debatterte likestillingspolitisk redegjørelse som hadde blitt levert av statsråd Anette Trettebergstuen to dager før. Det var en debatt med meget god oppslutning, hvor regjeringspartiene deltok med hele 18 talere på talerlisten.

Alle er like mye verdt

Likestilling må og bør stå høyt på enhver politisk dagsorden. Fordi fremdriften stopper opp om ingen går foran og leder vei med samlende retorikk og gode politiske verktøy. Denne debatten handler om like rettigheter. Retten til å leve gode, trygge og verdige liv for alle mennesker i vårt samfunn. Det skal vi ikke og må vi ikke glemme, at er utgangspunktet.

Regjeringen er i gang med arbeidet på flere områder - for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og at disse ivaretas:

  • Handlingsplan mot rasisme.
  • Opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner.
  • Styrking av barns rettigheter.
  • Styrking av skeive og minoriteters rettigheter.
  • Strategi mot seksuell trakassering.
  • Regjeringen nedsetter et nytt mannsutvalg, og vi styrker krise- og likestillingssentrene økonomisk.

Vi er altså godt i gang og regjeringen slår toneangivende fast: alle er like mye verdt, og alle skal ha like rettigheter.

Saken fortsetter under annonsen

Passivitet er over

Tiden for passiv tilnærming og en tro på at ting løser seg av seg selv, er forbi.

Virkemidlene, som benyttes i likestillingsarbeid, må være målrettede og treffsikre. Regjeringens jobb er å sørge for at ulike behov i landets befolkning møter et tolerant og tilrettelagt samfunn.

Likestillingsarbeid krever at man bruker stemmen sin for å slå ned på urett og ufortjent motbør. Det krever at utdaterte holdninger bør oppgraderes. Det å behandle mennesker med annen hudfarge dårlig eller nedlatende, i den tro at en er bedre eller hevet over dem selv, hører fortiden til. Slikt burde rett og slett ikke forekomme.

På tide å gå i seg selv

Det er på høy tid at hver enkelt av oss går i oss selv. Reflekterer over vår egen raushet. Hva slags samfunn vi skal ha og være en del av, begynner med våre egne holdninger til menneskene rundt oss.

Likestilling handler om holdninger.

Saken fortsetter under annonsen
  • Hvordan en tenker, tillegger og vurderer de vi omgir oss med på alle nivå i samfunnet.
  • Hvordan vi snakker om hverandre har betydning.
  • Hvordan vi snakker til hverandre har betydning.
  • Hvordan vi går foran som eksempler og behandler hverandre HAR betydning.

Ethvert kommentarfelt er i så måte en flau oppvisning i at vi ikke er i mål eller har lyktes. Vi har alle et felles ansvar, og regjeringspartiene vil lede an i dette arbeidet.

Debatten i forrige uke har vist at regjeringspartiene ikke lever i en naiv forestilling om at alt bare blir bedre av seg selv. Snarere tvert imot. Dette viser at vi har en realisme i møte med utfordringene. Disse tar vi på det største alvor.

Vi lover å jobbe målrettet med denne problematikken fremover. På vegne av alle. For bare slik beveger vi verden fremover.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no