Linda Lindborg | Eksternt arbeid krever effektive løsninger

Publisert: 12. mai 2022 kl 10.49
Oppdatert: 13. mai 2022 kl 13.22

Linda Lindborg er salgssjef boomi

­SYNSPUNKT: Det globale arbeidsmarkedet krever nå at man skal kunne jobbe fra alle verdens hjørner med rask tilgang til riktig data og applikasjoner. Til tross for at flere bedrifter støtter eksternt arbeid, investeres det mest i programvare som forbedrer arbeidsflyt og effektivitet på arbeidsplassen. Velfungerende systemer for dataintegrasjon må være på plass og fungere - også for de som jobber eksternt.

Eksterne ressurser må prioriteres

Fjernarbeid setter krav til sømløse tjenester, og tilgang på data, men ofte uten tilgang til jobbnettverket. Det hjelper ikke at applikasjoner og systemer fungerer sømløst in-house, dersom de som jobber eksternt ikke prioriteres.

Hvis disse forhindres fra å hente data fra kilde A og kilde B, kan produktiviteten reduseres dramatisk. Ikke minst kan det føre til mye frustrasjon og at ansatte lager egne risikable løsninger. Én prosess kan fort bli til mange, verdifulle data kan gå tapt og bedriften kan i verste fall risikere datalekkasje.

I en tid der data er mer verdifullt enn noen gang, kan ikke bedrifter ta seg råd til å henge bakpå.

Effektivitet gjennom dataintegrasjon

Annonse

Klar eller ikke; Skal bedriften lykkes med god utnyttelse av den eksterne arbeidsboomen og samtidig sikre verdifull data, må blikket rettes bort fra kontorlandskapet. Det må fokuseres på økte investeringer til systemer som tilbyr automatisk dataintegrasjon.

Gjennom flytting av data og applikasjoner til skyen, kan programmer sømløst prate sammen, intragere sammen og hente informasjon med et klikk, fra alle verdens hjørner.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no