Coop Mega

Små dagligvarebutikker kan snart få strømstøtte etter at Esa har vendt tommelen opp. Foto: Lise  Åserud / NTB

Synspunkt | Janne Log: Tillit, lykke og eierskap

Publisert: 6. september 2022 kl 08.13
Oppdatert: 6. september 2022 kl 08.13

­Janne Log er daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker.

SYNSPUNKT: De siste årene har vært dramatiske. Først bidro en pandemi til at hele verden måtte stenge ned og så går Russland til krig i Europa. Resultatet er store leveranseproblemer i mange verdikjeder og økende priser og renter.

Gigantiske endringer i vente

Samtidig står vi i et digitalt skifte, og vi står ved inngangen til et grønt skifte. Vi har vel aldri stått i så usikre tider på vei inn i så gigantiske endringsprosesser.

Den norske modellen kalles ofte vårt viktigste konkurransefortrinn. Den bygger på at arbeidslivets parter, regjering, storting og viktige institusjoner spiller på lag for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Fundamentet i modellen er tillit.

Ikke lenger verdens lykkeligste

Da vi for fem år siden ble kåret til verdens lykkeligste land, var tillit en av de viktigste årsaksforklaringene (World Happiness Report). Og da Norge lå på topp av lykke-rangeringen, var vi svært opptatt av at vi var kåret til verdens lykkeligste land.

Saken fortsetter under annonsen

Siden 2017 har Norge falt nedover lykke-rangeringen. I 2019 lå Norge på tredje plass og i 2020 på femte. Og i år er vi rangert på 8. plass. Vi har brukt lite tid til å reflektere over hvorfor vi nå har falt nedover rangeringen.

Lavere tillit til politikere 

Den årlige tillitsundersøkelsen, der tilliten til ulike institusjoner og aktører i det norske samfunnet måles (Respons Analyse), viser at vi har høyest tillit til Stortinget, deretter Regjering, med mediene på tredje plass. Og vi mener at Storting, Regjering og mediene er de institusjonene som er viktigst for demokratiet vårt.

 

Eierskap og sammensetningen av eierskap har aldri vært viktigere.

 

Mens tilliten til mediene har økt, har den til politikerne gått tilbake det siste året. De over 30 år har mindre tillit til politikerne enn de mellom 18 og 29 år. Og de som bor i landkommuner, har mindre tillit enn de som bor i bykommuner.

Saken fortsetter under annonsen

Coop, Tine, NRK

Hvis vi går fra politikk og medier til næringsliv, hvilke selskaper har vi mest tillit til? Ifølge Ipsos’ årlige omdømmekåring, har vi mest tillit til Coop, Tine, NRK, Vinmonopolet og Felleskjøpet.

Dette er selskap som har bygd sterke merkevarer og som har langsiktig, bredt og nasjonalt eierskap. Og nordmenn mener eierskap er viktig. (Ipsos). Vi mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen i Norge, utviklingen av lokalsamfunnene og sysselsetting.

Trenger robust eierskap

Det statlige eierskapet, både hva staten eier og innholdet, er i all hovedsak er resultat av tilfeldigheter.

Likevel er det statlige eierskapet en viktig del av det langsiktige, strategiske eierskapet i Norge. Men det strategiske eierskapet er større enn det statlige.

Når vi står i stor usikkerhet og store endringsprosesser, trenger vi en sammensetning av eierskap som er robust i dårlige tider, tåler omstilling og bidrar til at vi beholder og utvikler norsk kompetanse.

Saken fortsetter under annonsen

Samvirker tåler kriser bedre

Case-studier, gjort av et av FNs forskningsinstitutter, viser at samvirker tåler kriser bedre enn for eksempel aksjeselskap. Samvirker kom seg bedre gjennom blant annet finanskrisen enn aksjeselskap. De nevner særlig finanssamvirker som økte antall ansatte under krisen.

Årsaken er at samvirker bygger opp økonomiske reserver over tid. Disse kan ikke tas ut av virksomheten på samme måten som i aksjeselskap. Over tid gir dette buffere som gjør at samvirker tåler vanskelige tider.

Når fundamentet er tillit, sier det noe om robustheten til den norske modellen. Den tåler godt ruskevær.

Men når usikkerheten øker, trenger den flere pilarer. Eierskap bør være en av disse.

Eierskap og sammensetningen av eierskap har aldri vært viktigere – for vi må både ta vare på og utvikle den norske modellen.