IT og industriutdanning

Hvert år framover vil det mangle 1.700 studieplasser innen ulike IT-fag, beviser beregninger fra Abelia. Det er mange som ikke er klar over at IT-kompetanse også er svært viktig i industrien. Foto: Industriyview, iStockPhotos

Synspunkt: Jo Eikeland Roald: IT-kompetanse og politisk tafatthet

Publisert: 17. juni 2022 kl 09.06
Oppdatert: 17. juni 2022 kl 10.30

Jo Eikeland Roald er leder for teknologipolitikk i Abelia, foreningen for teknologi- og kunnskapsvirksomhetene i Norge.

SYNSPUNKT: Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nesten ett av fire foretak mener at grunnleggende IT-kompetanse er et av de tre viktigste kompetanseområdene for bedriftenes utvikling. Behovet for avansert IT-kompetanse er i sterk vekst i bedriftene.

Framskrivninger fra Abelia og en rekke andre organisasjoner viser at det vil være mangel på rundt 40 000 sysselsatte med IT-kompetanse frem mot 2030. Tallene SSB slapp den 16. juni er derfor ikke overraskende. Sammenligner vi med tilsvarende rapport fra 2015, ser vi at behovet for IT-kompetanse er økende.

1.700 studieplasser mangler - hvert år

Så hva gjøres for å møte dette behovet? Dessverre fint lite.

For å dekke minimumsbehovet innen 2030, er det nødvendig å opprette rundt 1.700 nye IT-studieplasser årlig.

Samtidig må vi passe på at den digitale utviklingen ikke bidrar til at for mange faller ut av arbeidslivet. Økt satsning på livslang læring er avgjørende for å dekke kompetansegapet innen IT. En del av de største teknologibedriftene i landet har begynt å ta grep, men et nasjonalt krafttak er nødvendig for å gjøre dette mulig for små og mellomstore bedrifter.

Saken fortsetter under annonsen

Stortinget vedtok i 2020 at det skulle utredes en egen insentivordning for digital kompetanseheving i arbeidslivet. Foreløpig er det dessverre tyst fra regjeringen.

Men det er teknologinæringslivet vi skal leve av i fremtiden.

IT - alfa og omega

Vi i Abelia har utviklet en nøkkeltallsrapport for IT-næringslivet. Den viser at siden 2007 har det vært en særlig sterk vekst i IT-bransjen. Siden 2007 har omsetningen i næringen økt med 82 prosent, og gitt en nær dobling i verdiskapingen. Det er en bransje som skaper mange nye jobber. Ingen andre bransjer, bortsett fra olje- og gassbransjen, har en større verdiskaping per sysselsatt.

Det er all grunn til å tro at veksten kommer til å være sterk også fremover. Uansett hvilke bransje som vokser fram, er den helt avhengig av IT og teknologi for å være konkurransedyktig.

Nå må politikerne på banen og sørge for at norsk næringsliv får tilgang på den kompetansen den trenger. Vi har ikke råd til noe annet.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no