Rentene og matvareprisene øker

Når rentene og matvareprisene øker, vil også privatpersoner kutte på tjenester de ellers unner seg, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjon: iStock/Cemile Bingol 

Synspunkt | Karoline A. Dystebakken: Å lede med (stadig) endrede rammer

Publisert: 23. september 2022 kl 08.25
Oppdatert: 23. september 2022 kl 08.25

­Karoline Amundsen Dystebakken er HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no  

 

SYNSPUNKT: De siste to årene har flere forstått at det også gjelder eksterne faktorer – altså forhold som ikke en selv har direkte kontroll over – men som direkte eller indirekte påvirker, eller kan påvirke, drift og dermed arbeidsmiljø.

Som leder eller HR som utøver arbeidsgiverfunksjonen skal man ha så god oversikt at man kan forebygge forhold som går utover arbeidsmiljøet og iverksette tiltak.  

Uforutsigbarheten er tilbake

Noen ganger treffer eksterne faktorer så brått at det kan være vanskelig og til og med noen ganger umulig å iverksette tiltak for å forebygge. Det skulle vært gjort i når vannet var flatt, men bølgen kom før du så den.

Uforutsigbarheten og usikkerheten som har preget mye ledelse under pandemien er igjen tilbake. 2022 skulle jo bli året vi gikk tilbake til «normalen» − «den nye normalen» − men hva ble den nye normalen? Stigende priser, energikrise, økte renter, mangel på råvarer og mangel på arbeidskraft og høy turnover.

Igjen treffer eksterne faktorer rett inn i arbeidsmiljøet: for drift, for den enkelte arbeidstaker – og for lederen.

Usikre tider  igjen

Daglig hører vi om virksomheter som igjen må vurdere om permitteringer eller om nedleggelse er det mest riktige. Det dreier seg om alt fra gartnerier til treningssentre. Fra spesialbutikker som har holdt på i en mannsalder til nystartede bedrifter. Det er bransjer som endelig hadde kommet seg litt opp på bena etter pandemien som igjen må vurdere reduserte åpningstider på grunn av strømpriser eller som sliter med å få varene de trenger for å drive.

Når rentene og matvareprisene øker, vil også privatpersoner kutte på tjenester de ellers unner seg. Når vi vet at 70 prosent av bedriftene driver innen tjenesteyting er det klart dette også skaper uforutsigbarhet for mange virksomheter.

Igjen er det vanskelig og uforutsigbart å være leder. Å skulle lede gjennom stadige kriser. Usikre tider. Og mange ledere er slitne. De har så vidt fått kontroll på den hybride arbeidshverdagen, håndtert turnover og skapt gode rammer for å lykkes i igjen.  Du har gått fra å forhandle om priser på råvarene til å bare være glad hvis du får råvarer. Hva gjør du nå?

Åpenhet om usikkerhet

Saken fortsetter under annonsen

Den siste tiden har viktigheten av å dele som leder og være åpen stått i fokus. Det gjelder også når det kommer til usikkerhet rundt drift og økonomi. Selv om ikke noe er endelig besluttet, så la arbeidstakerne høre fra deg hvilke vurderinger som nå gjøres, hvilke ulike muligheter dere ser for dere – også «worst case». Dersom du vurderer at det er en viss usikkerhet, så sett ord på det. Ikke la arbeidstakerne få høre det fra andre eller gjennom media.

Ta arbeidstakerne med på råd

Å ønske og legge til rette for medvirkning er viktig, også i vanskelige tider. Ta de ansatte med på råd. Kanskje har de forslag til løsninger du ikke har sett? Om ikke, så kan dere sammen snakke gjennom vurderingen du har gjort. Det kan for eksempel være behov for å kutte i sosiale tiltak eller goder eller kanskje de ansatte kan jobbe redusert i en periode? Å ta de ansatte med på råd vil kunne bidra til å skape samhold rundt situasjonen – skape teamfølelse – at vi står sammen i dette og kan klare det sammen.

Den viktige informasjon

Kanskje føler du at du ikke har noe å gi informasjon om, fordi det er ikke tatt noen beslutning ennå. Men å informere om prosess er også viktig. Hold medarbeidere i «loopen».

Min erfaring er at informasjon om at det ikke er noen ny informasjon kan være viktig. Det gjør at du unngår at det oppstår spekulasjoner eller teorier som ikke har rot i virkeligheten. Det er viktig både for arbeidsmiljøet og effektiv drift.

Dialog og personalomsorg

Saken fortsetter under annonsen

Samtidig har ikke behovet for trygghet for arbeidsforholdet blitt mindre for arbeidstakerne, med økte utgifter for alle husholdninger. Vis forståelse og sett det på agendaen.

Hva kan du som leder eventuelt bidra med, hvordan kan man hjelpe arbeidstakerne gjennom usikre tider? Det kan være vanskelig å huske på når det koker på alle fronter i lederhverdagen. Sett av tid til personalomsorg og til å se den enkelte. Husk at kriser og hvordan de håndteres takles ulikt.  

Som leder må du – som jeg ofte sier – ta praten. Man må snakke sammen. Det er undervurdert og essensielt. Da kan vi stå denne bølgen av også.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no