Humankapital
Foto

I en omstillingsfase trenger vi mer av den generelle fremfor den spesifikke humankapitalen, mener kronikkforfatteren Illustrasjon: Jirsak / iStock Photo

Synspunkt | Tor W. Andreassen: Investér tungt i humankapitalen

Publisert: 18. august 2022 kl 08.19
Oppdatert: 18. august 2022 kl 10.56

­Tor Wallin Andreassen er professor og tilknyttet DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

SYNSPUNKT: Strømpriser er på alles lepper for tiden - ikke minst under Arendalsuken. Skal vi/skal vi ikke administrere strømprisene til selskapene, er det store spørsmålet. Her står næringslivsledere som ønsker støtte mot politikere og fagøkonomer som ikke vil yte noen støtte.

Det er godt belegg for å hevde at markeds- og prismekanismen gjør at vi utnytter knappe ressurser best. De virksomhetene som evner å sende merkostnadene videre til kundene gjennom økte priser og/eller øker produktiviteten for å holde prisene fast, overlever. Det er slike virksomheter Norge trenger fremover. De andre går ut av markedet. 

Derfor handler det om å ta vare på og utvikle humankapitalen ved å gjøre den relevant og attraktiv for produktive virksomheter som ansetter for å vokse. 

Mye kan gjøres bedre

Det er politikernes ansvar å legge til rette for god tilgang på en humankapital av høy verdi. Antall studieplasser innen IKT og kutt i forskningsmidler til Norges forskningsråd, viser at her kan mye gjøres bedre.

Saken fortsetter under annonsen

Humankapitalen, som er definert som kunnskap, ferdigheter og andre forhold ved mennesker som er relevant for økonomisk aktivitet, kommer i to former: 

  • Den spesifikke bedrift-relaterte kapitalen som ikke er særlig overførbar til andre næringer. Eksempel kan være kunnskap og ferdigheter om bookingsystemet hos Berg Hansen Reisebyrå.
  • Den generelle kapitalen som er overførbar til andre næringer. Eksempler kan være IT og programmeringskunnskap.

I en omstillingsfase trenger vi mer av den generelle fremfor den spesifikke humankapitalen. Fremtiden er digital – noe blant annet Abelia har pekt på. De hevder med rette at tiltakspakkene må unngå å fryse fast aktiva og mennesker i uproduktive analoge bedrifter og at vi har et stort underskudd av mennesker med IT-kompetanse.

Ressurser blir innelåst

Faren med å gi generøse lån, kontantbidrag, eller strømstøtte for å redde virksomheter og jobbene er at bedrifter som i realiteten hadde gått ut på dato før koronapandemiens utbrudd og strømkrisen, nå gis kunstig åndedrett - til glede for eierne og kreditorene. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er at viktige ressurser – arbeidskraft og kapital – risikerer å bli innelåst i uproduktive bedrifter på bekostning av andre mer produktive og lønnsomme foretak. 

Strømstøttens to farer

Saken fortsetter under annonsen

Ved å gi virksomhetene strømstøtte, ser jeg to farer. For det første at den naturlige omstillingen – den kreative ødeleggelsen - av næringslivet som vi sårt trenger (økt bærekraft og mindre fossil avhengighet), vil ta lengre tid – tid vi ikke har. For det andre misbruker vi krisens anledning til å investere tungt i humankapitalens generelle del – en kapital vi sårt trenger.