Klimanøytralitet

Foto: Petmal, iStock

Synspunkt | Anne Sofie Risåsen: Vår nøytrale framtid

Publisert: 23. mai 2022 kl 10.29
Oppdatert: 25. mai 2022 kl 07.16

­Anne Sofie Risåsen er Nordensjef i Cognizant.

SYNSPUNKT: En ny rapport fra Cognizant med tittelen «Future of Us» beskriver hvordan klimanøytralitet er noe bedriftens eiere, ansatte, partnere og kunder vil vektlegge tungt i årene som kommer, og heldigvis tar globale ledere dette på alvor: I fjor mer enn doblet antall bedrifter som forpliktet seg til FNs initiativ Race to Zero fra mars til desember. Dette er svært oppløftende når vet hvor krevende det er for et stort konsern å legge om.

Mange vil bli klimanøytrale

En fersk global topplederundersøkelse fra PWC viser at nær hver fjerde bedrift har satt mål om når de skal bli klimanøytrale. 29 prosent jobber for å få på plass en slik forpliktelse. Dette er positivt i en verden som er mer uforutsigbar, og der usikkerhet er den nye normen. Selv om utfordringene er mange, er et problem større enn alle andre: Vi må raskt bevege oss mot en klimanøytral fremtid.

Kundene må selv få utvikle det du skal selge

I en nøytral verden vil vi se mange banebrytende innovasjoner, der sirkulære forretningsmodeller gjør at ressurser brukes bedre. Våre valg vil være verdibaserte, og det har en positiv innflytelse på arbeidsplassen. Særlig tre trender vil dominere:

  • Utstrakt samarbeid på tvers av verdikjeder for å dele kunnskap og utveksle beste praksis vil skape nye datadrevne og sirkulære forretningsmodeller. Arbeidsgivere må gi ansatte mandatene og mulighetsrommet til å løse utfordringer på nye måter, og gjerne sammen med partnere, innovasjonsmiljø, og akademia
  • Kundene ønsker å få være med på utformingen og videreutviklingen av produktene, opplevelsene og tjenestene de selv kjøper. Bedrifter bør omfavne dette og invitere sine kunder inn i varmen. Ved å legge opp til innovasjonsprosesser sammen med kundene vil bedriftens tilbud bli mer bærekraftig, og risikoen i forretningsutviklingen reduseres markant
  • En undersøkelse utført av Cognizant vinteren 2022 viser at unge arbeidstagere er mer opptatt av at bedriften har et tydelig formål enn hvor mye de tjener. Eiere, ansatte, myndigheter og kundene vil kreve at det foreligger tydelige og bærekraftige verdier for hvordan bedriften styres. I den nøytrale æraen flytter kontoret seg fra stedet der jobben blir gjort, til en arena for å lære og lære bort. Dette behovet om formål og en tydelig fellesskapsfølelse er viktig innsikt for arbeidsplasser som ønsker å være attraktive
Saken fortsetter under annonsen

Mange fascinerende eksempler i vente

Arbeidet med å bli mer bærekraftig krever dyptgående analyser og en grundig tilnærming til å fange og forstå data, og evnen til å hente ut innsikt som grunnlag for gode beslutninger.

Deretter må bærekraft gjennomsyre alle valg knyttet til hvordan dine produkter og tjenester fremstilles, fraktes og også forbrukes. Dette er viktig kunnskap for ledere som ønsker at bedriften skal være attraktiv.

Vi vil oppleve mange fascinerende eksempler på nyskaping og innovasjoner der produktene og tjenestene er mer lønnsomme og bærekraftige, på en og samme tid. Kundene vil heie på de som går i front, og her har vi i Norge store fortrinn med arbeidsplasser som har vært langt fremme i samfunnets grønne skifte.

Vårt næringsliv her hjemme har positive utsikter i en nøytral fremtid.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no