Selv om smitten er slått tilbake, sliter fortsatt mange småbedrifter med ettervirkninger av pandemien. En normalsituasjon virker for mange småbedrifseiere stadig mer som en fjern drøm, skriver Jørund Rytman. Foto: iStock/Vladimir Vladimirov

Jørund Rytman: Vi skal fortsette å være en «stein i skoen»!

Publisert: 13. mai 2022 kl 11.08
Oppdatert: 13. mai 2022 kl 12.41

Jørund Rytman er Adm. dir. i SMB Norge

SYNSPUNKT: Mange virksomheter har skjøvet kritiske investeringer foran seg siden 2020, i håp om at man før eller senere kommer tilbake til en normalsituasjon.

En normalsituasjon som for mange småbedriftseiere virker stadig mer som en fjern drøm. Vi har hele tiden varslet at det nødvendigvis vil komme en konkursbølge i kjølvannet av pandemien, og mye tyder på at vi nå begynner å se konturene av denne.

Samtidig merker vi at folk begynner å bli lei av å høre om det. Høre på «klagingen». Pandemien som lammet samfunnet vårt i nesten to år er et tilbakelagt kapittel for mange, og man vil egentlig ikke tenke på det lenger. Våren er her. Snart er det 17. mai og sommerferien nærmer seg med stormskritt. Det er forståelig.

Et løfte

Vi merker også at media er litt lei av å skrive Covid-relaterte saker. Med tanke på hvor mange saker norske journalister har skrevet om temaet de siste par årene, så har jeg til en viss grad forståelse for det også.

Sånn sett kan nok vi i SMB Norge oppleves som en liten stein i skoen om dagen. Men vi har ikke noe annet valg om vi skal leve opp til vårt løfte om å kjempe for de små aktørene i norsk næringsliv. Og det har vi åpenbart ingen intensjon om å slutte med.

Annonse

For uansett hvor lei dere er av å høre om det, så er realiteten at mange tusen småbedriftseiere fremdeles står i en krisesituasjon som følge av pandemien. De myndighetspålagte restriksjonene utraderte mange bedrifter og ga mange flere et nærmest umulig utgangspunkt for videre drift. Det er en realitet som vi ikke kan overse bare fordi vi er lei av å høre om Covid.

En nøkkelingrediens her er den første delen av ordet «myndighetspålagte restriksjoner». Hele landet ble bedt om å delta i en dugnad, og når vi gjør opp status våren 2022, så ser vi tydelig at enkelte måtte ofre mer enn andre i denne dugnaden. Mye mer.

Vi kan åpenbart ikke endre på det nå, men for å sitere et av våre medlemmer: «Det bør være myndighetenes forbannede plikt å sørge for at de som ble tvunget til å ta de tyngste løftene på vegne av felleskapet blir kompensert for strevet».

Normal drift

Den siste måneden har Stortinget diskutert ulike forslag om å hjelpe de hardest rammede bedriftene. Det vil være til stor hjelp for bedrifter, ikke minst for bedrifter i sektorer som reiseliv, serverings- og kulturnæringen.

Flere av forslagene tar inn over seg det faktum at mange bedrifter i disse næringene vil trenge lang tid på å komme seg tilbake til normal drift. Og normal drift i denne sammenhengen betyr ikke bare at kundene kommer tilbake. Det er fremdeles en lang vei tilbake til der de var da landet stengte ned 12. mars 2020.

Det er derfor vi vil fortsette å være en stein i skoen, både for politikere og for offentligheten for øvrig. Gjennom hele pandemien gjentok vi så ofte vi kunne at de økonomiske tiltakene må vare så lenge det er et reelt behov for det. Hvis ikke vil mange av disse bedriftene forsvinne.

Annonse

Velvilje

Vi trenger også at Skatteetaten fortsetter å vise velvilje overfor de hardest rammede næringene. Med stor sannsynlighet skyldes den økningen vi nå ser i antall konkurser at Skatteetaten har åpnet slusene igjen, etter å ha fått beskjed om å holde igjen under pandemien. Her vil vi på det sterkeste oppfordre regjeringen til å be Skatteetaten holde igjen litt til.

Under pandemien fikk SMB Norge og Stiftelsen Rettferd støtte over statsbudsjettet til et prosjekt som ga hardt rammede småbedrifter gratis krisehjelp fra advokater og andre relevante fagpersoner. Denne støtten ble avsluttet ved nyttår med begrunnelsen at det ikke lenger var behov for den. For oss er det derfor frustrerende å være vitne til det som nå er i ferd med å skje.

Det er realiteten, uansett hvor lei du er av å høre det!

Finn ledige stillinger på lederjobb.no