Psykisk helse og jobbjakt

Sammen med fastlegene, Nav og behandlere, har ledere og HR-medarbeidere en viktig rolle i å støtte ansatte som sliter med angst, depresjon og utbrenthet, skriver Håvard Paulsen. Illustrasjonsfoto: Tero Vesalainen / iStock

Synspunkt | Håvard Paulsen: Nøkkelen til en vellykket psykemeldingsperiode

Publisert: 31. mars 2023 kl 08.09
Oppdatert: 31. mars 2023 kl 10.10

­Håvard Paulsen er kommunikasjonsansvarlig i Fontenehus Norge.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Innhold er det som må til for å unngå at en delvis sykemelding blir til en langtidssykemelding på grunn av dårlig oppfølging. Her er flere råd til arbeidsgivere som har «psykemeldte» medarbeidere.

I Dagens Perspektiv 29. mars får vi lese hva psykolog Tor Åge Eikerapen snakket om under Sykefraværsdagen. Temaet var hvordan ledere kan hjelpe ansatte tilbake i jobb etter å ha opplevd psykisk uhelse.

Empati, ikke sympati

Eikerapen la innsiktsfullt ut om kjennetegn på angst, depresjon og utbrenthet, og hva det gjør med et menneske. Og påpekte at empati, ikke sympati, er nøkkelen til å støtte den sykmeldte. Ledere bør skape tydelighet og forutsigbarhet, med en konkret plan for ansattes vei tilbake.

Saken fortsetter under annonsen

Dette er vi helt enige i. Men hva skal den planen bestå av?

 

«Blir man ikke fulgt opp godt nok, er sjansen stor for at en delvis sykemelding ender med en 100 prosent sykemelding.»

 

Sammen med fastlegene, Nav og behandlere, har ledere og HR-medarbeidere en viktig rolle i å støtte ansatte som sliter med angst, depresjon og utbrenthet. Blir man ikke fulgt godt nok opp, er sjansen stor for at en delvis sykemelding ender med en 100 prosent sykemelding.

Det er da det begynner å bli ordentlig krevende for ledere å sørge for at medarbeideren kommer seg tilbake i full jobb.

Trenger bedre oppfølging enn den de får i dag

Saken fortsetter under annonsen

Mange som blir sykmeldt på grunn av psykiske helseproblemer trenger bedre oppfølging enn hva de får i dag. Forskning viser at en sykmelding uten innhold kan føre til lavere selvfølelse, isolasjon, økt risiko for gjeninnleggelse og økt fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Med innhold mener vi i denne sammenhengen konkrete, meningsfulle handlinger, aktiviteter, oppgaver, tilknytninger, rutiner, strukturer, medmennesker og steder. Med andre ord, det livsinnholdet en jobb gir deg, men som nå er fjernet i det du ble sykemeldt.

 

«Mange mennesker havner i en sykemelding og kommer aldri ut av den igjen. Det er et klokkeklart signal på at en endring er nødvendig.»

 

For all del, det finnes annet nyttig livsinnhold også. Og ja, det er fullt mulig å oppnå de nevnte tingene også på andre arenaer enn jobben.

Men det er akkurat det vi som samfunn må tilby en plan for, og ikke vilkårlig overlate til enkeltmennesker i en sårbar situasjon å finne ut av det alene.

Saken fortsetter under annonsen

Mange mennesker havner i en sykemelding og kommer aldri ut av den igjen. Det er et klokkeklart signal på at en endring er nødvendig, og at det er fornuftig å videreutvikle eksisterende tilbud som fungerer.

En psyk arbeidskraftreserve

I fjor utarbeidet vi rapporten Psykemeldt - hva nå? Rapporten inneholder forskning som viser hvor skadelig og utbredt isolasjon er for personer med psykiske lidelser, når de går for lenge uten hjelp, meningsfullt livsinnhold og sosial kontakt.

Dette er et folkehelseproblem som påvirker en betydelig andel av den voksne befolkningen hvert år. I løpet av første kvartal i år fikk nesten 95.000 personer legemeldt sykefravær med diagnoser innen psykiske lidelser. Vi regner med at om lag 26 prosent av disse menneskene føler seg helt isolert.

Dette er basert på Navs sykefraværsstatistikk, og en nøktern tolkning av undersøkelsen «Loneliness in psychotic disorders and its association with cognitive function and symptom profile». (Badcock JC et al. Schizophrenia Research 2015; 169(1): 268-273), publisert i 2015.

Dette er over 24.000 skjebner (og da har vi ikke regnet inn de som opplever å være bare delvis isolert.).

Et avbrekk, ja, men folk trenger noe mer enn det

Saken fortsetter under annonsen

Dette ser vi i Fontenehusene hver eneste dag. Vi har medlemmer som er uføretrygdet etter årevis med sykemeldinger, og sier rett ut «(...) jeg tror med hjelp fra bedriftshelsetjenesten, så kunne jeg nok kommet meg litt mer til hektene. Det tok lang tid å stille en riktig diagnose, to år, før jeg fikk en diagnose og hjelp som passet for meg. Hadde det gått fortere, så hadde jeg kanskje vært i jobb i dag.»

Og «den siste faste jobben jeg hadde, der var det mye frustrasjon. Jeg ble lovet oppfølging fra Nav for å tilrettelegge arbeidsdagen min, men arbeidsgiver møtte ikke opp og var til liten hjelp. Jeg var sykemelding 80 prosent, men fikk ikke hjelp til å håndtere de 20 prosent så jeg endte opp med en 100 prosent psykemelding til slutt».

En annen tilnærming

Fontenehus er et globalt nettverk av arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Fontenehusene gir et trygt og inkluderende fellesskap der medlemmer kan komme tilbake til arbeid og samfunnslivet etter en sykdomsperiode. De ansatte på Fontenehusene, som selv har opplevd psykisk sykdom, gir støtte, opplæring og arbeidstrening til medlemmene.

Fontenehusene gir medlemmene muligheten til å delta i meningsfulle arbeidsoppgaver, noe som er avgjørende for å bygge opp selvtilliten og selvfølelsen igjen. Ved å delta i arbeidslivet, får medlemmene også en følelse av struktur og tilhørighet som kan være viktig for å håndtere psykiske utfordringer.

Arbeidsgivers rolle

For arbeidsgivere kan Fontenehus være en verdifull ressurs for å støtte ansatte med psykisk sykdom og å fremme en åpen dialog rundt psykisk helse på arbeidsplassen. Ved å samarbeide med Fontenehus kan arbeidsgivere gi ansatte muligheten til å delta i arbeidsoppgaver som gir mening og bygger opp selvtillit og selvfølelse.

Saken fortsetter under annonsen

Psykemeldinger som alternativ

Fontenehusene gir mennesker, som sliter psykisk, muligheten til å komme tilbake til arbeid og samfunnslivet, og kan dermed bidra til å redusere sykefraværet og den økonomiske byrden for arbeidsgivere.

Ved å inkludere tiltak som Fontenehus eller tilsvarende, som en del av oppfølgingen for ansatte som sliter med psykisk sykdom, kan arbeidsgivere bidra til å redusere tabuet rundt psykisk helse og skape en mer åpen dialog på arbeidsplassen.

 

«Det er godt kjent at stadig flere oppsøker frivillige organisasjoner nå i vanskelige tider. Organisasjonene bør derfor anerkjennes og brukes klokt.» 

 

Løsningen som Fontenehusene foreslår, er å introdusere psykemeldinger som et alternativ for leger å henvise pasientene til. En psykemelding kan inneholde en resept på arenaer som tilbyr meningsfylt innhold i hverdagen og sosial kontakt.

Gjør mer av det som virker

Det finnes allerede mange gode tilbud som kan videreutvikles og oppskaleres, som for eksempel de 22 fontenehusene i Norge - frivillige arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer. Andre eksempler på slike tilbud finnes hos Frivillighetssentralene, Pitstop og Kirkens Bymisjon.

Det er godt kjent at stadig flere oppsøker frivillige organisasjoner nå i vanskelige tider. Organisasjonene bør derfor anerkjennes og brukes klokt i tråd med det økte behovet. Det er tydeligere enn noen gang at frivilligheten er en hjørnestein i velferdssamfunnet. 

Nå venter vi spent på Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse som er meldt å komme før sommeren. Der håper vi virkningsfulle lavterskeltilbud får sin naturlige plass, samt økte midler til å gjøre mer av det vi ser virker.