Mobbing på norske skoler

Som erfaringskonsulenter i skolemiljøet kan voksne spille en avgjørende rolle i å identifisere tidlige tegn på mobbing, skriver Kjell Torstein Hagen. Illustrasjonsfoto: SeventyFour | iStock Photos 

Synspunkt | Kjell Torstein Hagen: Voksne med erfaring burde være nøkkelressurs mot skolemobbing

Publisert: 8. februar 2024 kl 08.02
Oppdatert: 8. februar 2024 kl 08.02

Kjell Torstein Hagen er daglig leder i den frivillige organisasjonen Bli sett-Norge­.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Denne innsikten er ikke bare viktig i utforming av anti-mobbestrategier, men også for de daglige hendelsene i skolegården, samt anerkjennelsen av de pårørendes roller.

Voksne som har personlig erfaring med mobbing, enten som tidligere ofre, som mobber eller gjennom arbeid med mobbeofre, bringer en unik forståelse og empati til bordet.

Som erfaringskonsulenter i skolemiljøet kan de spille en avgjørende rolle i å identifisere tidlige tegn på mobbing, tilby støtte til ofrene, og utdanne både elever og lærere om konsekvensene av mobbing og hvordan den kan bekjempes.

Disse personene  kan fungere som brobyggere mellom studenter og lærere, skape en kultur av åpenhet og tillit der elever føler seg trygge på å dele sine bekymringer.

Saken fortsetter under annonsen

De pårørendes erfaringer

En annen, ofte oversett side av mobbing er de pårørendes erfaringer.

Foreldre og familie til mobbeofre står ofte overfor betydelige utfordringer, fra å håndtere den umiddelbare emosjonelle påvirkningen på barnet sitt, til å navigere i skolesystemet for å søke hjelp og rettferdighet.

Inkludering av de pårørendes synspunkter og erfaringer er vesentlig i utviklingen av effektive anti-mobbestrategier. Dette inkluderer å gi dem en plattform til å dele sine erfaringer og bidra til utformingen av politikk og programmer som direkte påvirker deres barns velferd.

 

«Erfaringskonsulenter kan hjelpe familier med å forstå dynamikken i mobbesituasjoner, veilede dem i hvordan de kan kommunisere effektivt med skolen og tilby emosjonell støtte gjennom prosessen.»

 

Saken fortsetter under annonsen

Erfaringskonsulenter kan også tjene som en verdifull ressurs for de pårørende, ved at de tilbyr veiledning og støtte basert på deres egen erfaring.

De kan hjelpe familier med å forstå dynamikken i mobbesituasjoner, veilede dem i hvordan de kan kommunisere effektivt med skolen og tilby emosjonell støtte gjennom prosessen.

Bør anerkjenne verdien av voksnes erfaringer

Det er på tide at skoler og utdanningsmyndighetene anerkjenner og benytter seg av verdien som voksne med erfaringskompetanse kan bringe til skolemiljøet.

Dette bør inkludere både erfaringskonsulenter og de pårørendes innsikt.

Ved å gjøre dette, kan vi skape et mer inkluderende, forståelsesfullt og effektivt system for å bekjempe mobbing og fremme et trygt og positivt læringsmiljø for alle elever.

Mobilisering av erfaringskompetanse i skolene vil representere et skritt i retning av en mer helhetlig tilnærming til mobbeproblematikken, hvor alle stemmer blir hørt og verdsatt, og hvor løsninger er forankret i den virkelige verden – av dem som har levd med og gjennom disse utfordringene.

Saken fortsetter under annonsen