Dyktige ledere bygger relasjoner

Publisert: 5. mars 2014 kl 09.17
Oppdatert: 29. april 2014 kl 09.41

Dette innebærer blant annet at du forventes å ta tak i utfordringer og problemer som kan oppleves som vanskelig, men som du likevel ikke kommer unna som leder.

Biskop David Gjerp skriver at kjenntegnet på et godt arbeidsmiljø er ikke at det er konfliktløst, men at det er konfliktløsende. Det er derfor viktig å inneha både kunnskaper om – og ferdigheter i – å kunne gjennomføre  gode samtaler, løpende meningsutvekslinger for å skape forståelse og å utjevne motsetninger. Snakke med hverandre og ikke til hverandre.

Ledere som ikke mestrer å sette seg inn i andres situasjon og ikke ser situasjoner fra andres ståsted, kun eget, har ikke forutsetninger for å forutse hvordan tiltak og beslutninger blir mottatt. (Irgens)

Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmesterne oppnår de beste resultatene. (Jan Spurkeland). Professor Jeffrey Pfeffer, Standford University, peker på at bedrifter som behandler sine medarbeidere riktig, vil konkurrere med 30–40 prosents margin. Kloke ledere vet derfor at suksess er avhengig av deres evne til å omgås sine kollegaer, overordnede, underordnede, kunder og andre. Dette krever blant annet innfølingsevne, lojalitet, takt og sosial innflytelse. Det krever også at man har gode evner til å lytte og diskutere. (John Wareham)

Christopher Morley peker på at konversasjon er bare mulig hvis vi kan beherske oss. Gode diskusjoner avhenger av god selvdisiplin. Dyktige ledere betrakter derfor nesten alle diskusjoner – inkludert debatter – som samtaler. De lytter like mye som de snakker, gir akt på det motparten sier og er nøye med at de forstår hva den andre sier – om ikke for noe annet, så for å lære og samle informasjon. 

Med dialogen som verktøy for god ledelse skapes tillit og trygghet, viktige elementer for god trivsel på arbeidsplassen.