arbeidsforberedende trening

Advarer mot å sette Nav-tiltak ut på anbud

Arbeidsliv

Utfordrende omlegging til digital oppfølging

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Blant landets beste på arbeidsinkludering

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Mangelfull krisepakke for tiltaksleverandører til Nav

Arbeidsliv
/ for abonnenter

– Nav-tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes

Arbeidsliv