Astrid Søgnen

Søker Astrid Søgnens erstatter

Samfunn
/ for abonnenter

Politisk spillfekteri

Leder

Kari Andreassen engasjert som utdanningsdirektør

Samfunn
/ for abonnenter

Søgnen viker for Thorkildsen

Leder

Utidig innblanding fra opposisjonen

Leder

Byråkraten vs. politikeren

/ for abonnenter