Cocktail Slippers

20-årsjubilanten Cocktail Slippers med nytt album

DP helg
Samfunn
MusikkPlot

Cocktail Slippers med ode til sine døtre

DP helg
Samfunn
MusikkPlot