Direktoratet for økonomistyring

Målingens tyranni

Samfunn
/ for abonnenter

UDIs vei fra telling til tillit

Samfunn

– Målstyring er bra

Samfunn
/ for abonnenter