eldre arbeidstakere

Alderisme – vår tids form for ættestup

Synspunkt

– Jeg har tenkt å holde på til jeg blir kasta ut

Ledelse
Arbeidsliv
/ for abonnenter