Eva Kristin Hansen

Politikere som lyteløse lam

Leder

President i tynn tråd