fødselspermisjon

Barn ofret på framskrittets alter

Leder

Menn som velger galt

Leder

Barn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Oppsigelsestid i fødselspermisjon

Spørsmål: En av våre ansatte er i svangerskapspermisjon. Permisjonen utløper ultimo mai 2015. For kort tid siden varslet hun imidlertid at hun hadde fått en jobb hos annen arbeidsgiver og aktet å begynne der ved permisjonens utløp. Hun sa derfor opp ansettelsesforholdet hos oss. Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

HR-medarbeider

– Redusert fedrekvote svekker likestillingen

Arbeidsliv

Likestilte toppkvinner

Ledelse

Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Samfunn