Ida Wolden Bache

Stoltenberg på pengesekken

Leder