Ivar Horneland Kristensen

Krisen som rammer skjevt

Hva nå for norske virksomheter?