jens stoltenberg

Stoltenberg på pengesekken

Leder

Ap- en drivkraft for høyere lederlønninger

Leder

Stoltenberg ikke inhabil

Ledelse
/ for abonnenter