Jørund Rytman

Vil vokse med de små

Ledelse
/ for abonnenter

Blindet av makrobildet