kari sollien

Kontorliv 2.0

Med kunnskap skal landet omstilles

Hjemmekontor post korona

Vi trenger eksperter på både mennesker og maskiner