kjell ingolf ropstad

Ropstad - grådighetens ansikt

Leder

Fra makt til tyngende avmakt

Leder

Den solbergske nødvendighet

Leder

KrF strever videre

Leder