Konsulent- og rådgivningsbransjen

Verdien av gode råd

Statens økte bruk av private konsulenter – en uønsket nødvendighet?

− Konsulenter fører til mer byråkrati

Samfunn
/ for abonnenter