lønnskrav

Lønnskrav etter streik

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Spør juristene: Lønnskrav

Spørsmål: Jeg er arbeidsgiver i et selskap som overtar et fergesamband før sommeren, da vi for et år siden vant en anbudsprosess om å drive dette sambandet. Det nåværende selskapet ser ut til å ha svært dårlig likviditet, og de ligger etter med ulike krav mot seg, herunder lønnsutbetalinger. Vi har nå fått krav mot oss fra arbeidstakere som både er og har vært ansatt i det nåværende selskapet som driver fergesambandet. Disse hevder at det foreligger en virksomhetsoverdragelse og at de således har juridisk belegg for å rette lønnskrav mot oss. Kan dette være riktig?