magne lerø

Et forsvar for private barnehager

Synspunkt

Venstres uregelmessige verb

Ledelse
Refleksjon
DP helg
Kulturpolitikk
/ for abonnenter

Dempet og ­drivende

Yara-sjokket

Politimesteren som sviktet

Når ledere motarbeider varslere som har rett i alt de peker på, må lederen ta konsekvensen av det og trekke seg.

Politimester Geir Gudmundsen beklager de feil som er begått og takker varslere som han ikke ville høre på, for innsatsen.

En arbeidsgruppe ledet av førstestatsadvokat Bjørn Soknes leverte denne uken en rapport der de retter sterk kritikk mot Hordaland Politikammer for at de på syltynt grunnlag konkluderte med at den åtte år gamle jenta Monika hadde begått selvmord. De forklarer at det skjedde med en blanding av gruppetenkning og fraværende ledelse.

Røykehysteri og formynderi