mette nord

Bomskudd fra Fagforbundet

Leder

Bekjempelse av løsarbeidersamfunnet

Leder

LO-ros til KrF

Leder

Tak på statlige lederlønninger

Leder

Ap-tilnærminger til KrF

Leder