Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Kompetanseløft(et)

– Nødvendig med kompetansepåfyll for å skifte bransje

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Studentene etterlyser konkrete tiltak

Samfunn
/ for abonnenter