oslo kommune

Nå skal BPA-tildelinger sentraliseres i Oslo

Samfunnsstyring
/ for abonnenter

− Kommunen er en beredskapsorganisasjon

Ledelse
/ for abonnenter

Kommunal reguleringsiver

Leder