Perspektivmeldingen 2021

− Vi har tillatt sosial dumping

Arbeidsliv
Arbeidsliv
/ for abonnenter

Utsikter til større forskjeller

Samfunn
/ for abonnenter

Fremtiden begynner nå

− Norge må omstilles. Men vi har ikke lyst

Samfunn
/ for abonnenter

Statskassa skrumper inn

Samfunn
/ for abonnenter