Rettsliggjøring

Nestekjærligheten kan vanskelig lovfestes

– Ledere lytter for lite til jurister

Samfunn
/ for abonnenter