styrets ansvar

Juridisk tankespinn

Leder

Krohn Traaseth som verneverdig

Leder

Styret som sandpåstrøer

Leder