Supported Employment

Suksessmetode ga ikke flere fotfeste i arbeidslivet

Arbeidsliv
Arbeidsliv
/ for abonnenter

Arbeidsinkludering - raskt inn og raskt ut igjen

Arbeidsliv
/ for abonnenter

Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav

Arbeidsliv

Raskt inn – og raskt ut igjen

Arbeidsliv
/ for abonnenter