vestlig sivilisasjon

En levedyktig sivilisasjon krever siviliserte borgere