Wicked problems

Ledelse av uløselige problemer

Konsulent siden 2000, nå i Devoteam Fornebu Consulting. Har tidligere jobbet i konsulenthusene Deloitte og Sopra Steria. Jobber til daglig med endringsprosesser og -prosjekter for virksomheter i offentlig sektor. Har tidligere jobbet flere år i Justisdepartementet. Bor i Oslo.

I to tidligere innlegg, Regjeringens uløselige problemer og De vises stein, har jeg skrevet om utfordringene som wicked problems skaper for offentlig sektor. Wicked problems er svært kompliserte problemer som det ikke finnes en endelig løsning på. Som i beste fall lar seg håndtere på et akseptabelt nivå.

De vises stein

Konsulent siden 2000, nå i Devoteam Fornebu Consulting. Har tidligere jobbet i konsulenthusene Deloitte og Sopra Steria. Jobber til daglig med endringsprosesser og -prosjekter for virksomheter i offentlig sektor. Har tidligere jobbet flere år i Justisdepartementet. Bor i Oslo.

Gammelt nytt

Koordinering er en av de eldste utfordringene til ethvert styringssystem. Så lenge forvaltningen var relativt liten kunne koordinering håndteres relativt lett. Med utvidet ansvar for forvaltningen, økte også utfordringene knyttet til koordinering. I dag er dette offentlig sektors svar på De vises stein. Manglende koordinering av tiltak ses på som en av de mest grunnleggende årsakene til feil og mangler i offentlig sektor.